VÄLKOMMEN TILL SERO 

 Föreningen för Förnybar Energi & Energieffektivisering

   

  
 ÖPPET BREV TILL POLITIKER OCH BESLUTSFATTARE
 Småskalig vattenkraft - kommer den att försvinna
 LÄS BREVET HÄR
 Svenska solcellsparker växer över megawatt-gränsen
 
Två solcellsparker spränger 1 megawatts-gränsen i år.

 Läs mer här 
 
 Nästa nummer kommer 20 september.

 Vill du annonsera i FE & EF så hittar du vår annonsprislista
  HÄR

 Vill du bläddra i nummer 2 så kan du klicka

 HÄR

  NY SERO - FÖRENING I SMÅLAND 
  Läs mer här
 
 NYTT FRÅN SÖDERMANLANDS ENERGIFÖRENING
Studiebesök m.m.
Läs mer här
 ENERGISPEKTRUM - Almedalen 2014
 Läs mer här

    SERO tipsar om Bixia Miljöfond

         Läs mer här

BLI MEDLEM NU!

För bara 150 kronor
Läs mer här.
    Sven Ruin har tilldelats Skånes Vindkraftspris 2014
    Läs mer här

HÅLLBARA TRANSPORTER
- ett seminarium i regi av Energiintelligenta Dalarna


Från  vänster :Roland Davidsson och Birgit Ek, SERO , prof.emerita Bodil Jönsson, Christer Söderberg, Göran Bryntse och Gunnar Grusell från SERO och slutligen Dr. Doerte Fouquet, EREF samt Peter Danielsson , SERO

Energiintelligenta Dalarna arrangerade för tolfte året ett intressant energiseminarium, i år med tema "Hållbara transporter". Närmare 25 olika föreläsare deltog och du hittar deras presentationer samt videofilmer från dagen HÄR


SOLEN GÅR I MOLN
Om man vill att folk skall ändra beteende bör man göra det möjligt och enkelt. Det är den bärande tanken inom beteendeekonomin där man utvecklar metoder att ge folk en “knuff” (på engelska: nudge) så att det blir lättare. Och det är tanken bakom IEAs rekommendationer när det gäller att energi- effektivisera.
Det samma borde ha gällt för de egna solcellerna i trädgården eller på taket och länge såg det ut som om man skulle kunna kvitta sina egenproducerade kilowattimmar mot de köpta.
Men sedan hände något. Om det var byråkratisk nit eller politisk ovilja skall vara osagt men svårt har det blivit! Nu har det blivit ett sammelsurium av skatteregler och som grädde på moset skall man ha F-skattesedel för att få leverera sitt överskott och få reveny av det. I den här soppan har man bland annat skyllt på EUs momsregler och man börjar nästa misstänka att detta ständiga prat om EUs regler inte har någon reell täckning utan oftare och snarare är ett sätt att skyla över sina egna byråkratiska ambitioner.

Hans Nilsson

 SERO:s ENERGI- OCH MILJÖPRIS 2014 har tilldelats 
 Bengt Stridh

 Läs mer här

 En rapport från seminarium och årsmöte 2014 hittar du
 HÄR


Förändringar i SERO:s styrelse hittar du HÄR

 NY GRUNDKURS SMÅSKALIG VATTENKRAFT

Uppskjuten till  kommande   höst!


  Nytt nummer nu
  FÖRNYBAR ENERGI &
  ENERGIEFFEKTIVISERING 1-2014

 
  Hur ser våra riksdagspartier på energi-
  frågan?

  Klicka på bilden för att läsa mer!

Stockholm 2014-02-11


  Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt:
  EUs klimatmål 2030


   Bäste Fredrik Reinfeldt,

   Vi är 19 representanter från både näringsliv och civilsamhälle som vill uppmana Dig
   och regeringen att vara pådrivande för ambitiösa energi- och klimatmål i EU. Med 
   anledning av onsdagens omröstning i Europaparlamentet vill vi be Dig att fatta ett
   beslut om Sveriges position som respekterar majoriteten av de svenska
   parlamentarikernas ställningstagande om tre bindande mål på:

  • minst 50% utsläppsminskningar
  • minst 40% förnybar energi med nationella bindande mål
  • minst 40% energieffektivisering

    Läs hela brevet här

 Regeringen måste kräva att EU höjer  

 klimatmålen

Det är både obegripligt och beklagligt att ett mål för energieffektivisering helt har slopats i EUs nya klimat- och energimål. Prognoser pekar på två miljoner nya jobb bara i byggsektorn vid en tydlig satsning på renoveringar. Allianspartierna måste kräva högre ambitioner, skriver bland  
andra Göran Bryntse genomen 100% förnybart.
                                                               Läs hela artikeln här

100% förnybart, ett möjligt energimål

De största hindren mot förnybar energi är mentala. Genom en kombination av effektivare energianvändning och fortsatt utbyggnad av alternativen kan Sverige visa vägen för övriga Europa. Det skriver Göran Bryntse, Bodil Jönsson och Anders Wijkman.
Läs hela debattartikeln här

Det är el som lyft civilisationen.Lina Palm, energidirektör SKGS  (SKGS är basindustrins energisamarbete) LÄS HÄR


   Slutreplik, Bryntse, Jönsson och Wijkman Det är inte självklart att mer energi främjar
   tillväxt
. LÄS HÄR

ELÅRET SOM HAR GÅTT
En summering av Christer Söderberg
hittar du här


Det råder delade meningar om regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030.
På måndag ( 16/12)  lägger utredaren Thomas B Johansson fram sitt slutbetänkande, som visar att målet kan nås till 80 procent.

I sin utredning "Miljö, ekonomi och politik" är Konjunkturinstitutet starkt kritisk både till delar av Thomas B Johanssons utredning och regeringens mål.

Ladda ner KI:s utredning här

Fossilfrihet på väg, del 1. Thomas B Johansson

Fossilfrihet på väg, del 2. Thomas B Johansson
                                                        Elforsks slutrapport

   
GÖR DIN EGEN EL
Ny kurs startar i Eskilstuna 10 februari
Mer information här
  
Yttrande avseende avseende elcertifikatssystemet
kontrollstation 2015
SERO:s yttrande hittar du HÄR
 
  SERO tar initiativ till gemensamt utbud av SOLEL
   Mer information hittar du HÄR
   Blankett Intresseanmälan hittar du HÄR
 TOWARDS A SUSTAINABLE BALTIC REGION
 
En kickoff för SERO:s  Östersjösamarbete
  Läs mer här
 Årsrapport för 2012
"Detta är den första gemensamma årsrapporten för Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om den norsk-svenska elcertifikatsmarknaden. Rapporten ger en övergripande bild av de viktigaste händelserna och nyckeltalen för elcertifikatsmarknaden under 2012. Utöver information om måluppfyllnad för det gemensamma målet innehåller den bland annat en översikt för godkänd produktion i det svenska elcertifikatsystemet fram till slutet av 2011 och godkända anläggningar i den norska övergångsordningen. " Rapporten hittar du HÄR


 ALMEDALEN 2013
"Årets Almedalsvecka arrangerades i Visby den 1-7 juli och blev rekord alla kategorier: runt 20 000 deltagare, över 2100 evenemang som arrangerades av ca 1 100 arrangörer. Jag deltog tre dagar, den 3-5 juli, och koncentrerade mig på energiseminarierna."
Hämta Christer Söderbergs rapport  HÄR
 SERO säger nej till ytterligare sänkning av koldioxidskatten
 Vårt svar på Promemorian om ändrad beskattning av 
 bränslen för viss värmeproduktion hittar du här
Göran Bryntse talar om
100 % Förnybart
 BRA MILJÖVAL VID KALLSTENA KRAFTSTATION

Se fler bilder här och Läs mer här
GODA KRAFTER 2013 i Halmstad
På Högskolan i Halmstad samlades energiföretag, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och studenter för att enas under parollen "Krafter för ett hållbart Energisverige", när konferensen GodaKrafter! den 25-27 april gick av stapeln för andra året i rad. Dagarna var späckade av föredrag, visioner, mingel och god mat. Luften var ljum av människors drivkrafter med den förenade målsättningen att uppnå en långsiktigt hållbar energiförsörjning av samhället. Att GodaKrafter i år var förlagt till Högskolan i Halmstad, förstärker ytterligare bilden av att förnybar energi, innovation, hållbarhet och miljö var ledorden för konferensen. Öppna föreläsningar gavs och nya möten mellan människor och utbyte av idéer kunde frodas, alltmedan intresseföreningar inom vindkraft, vattenkraft, solenergi, vätgas och energieffektivisering
höll sina respektive seminarier och årsmöten.
Läs mer här  och här
Se också www.godakrafter.se EN DAG OM ELCERTIFIKAT
Christer Söderberg rapporterar HÄR

Användarråd för Elcertifikatssystemet HÄR
Användarrådet - Statistik för utfasning HÄR
Kontoföring av elcertifikat och Ursprungsgarantier HÄR
 SVENSKA FOLKET GILLAR VATTENKRAFT

Enligt SOM-institutets undersökning 2012 tycker
46 % av svenskarna att vi skall satsa mer på
vattenkraft, 41 % vi skall fortsätta på oförändrad
nivå. Endast 1 % vill att vi skall satsa mindre.
    Klicka på diagrammet för att få  bilden större!

 Bara ren energi i framtiden


I den framtida elenergiförsörjningen är det självklart att endast förnybar energi svarar för leveranserna. Kol- och kärnkraft är gamla nedsmutsande energikällor som inte kan förekomma i ett hållbart samhälle. För närvarande har Sverige ett elöverskott som beror på god vattentillgång, mer vindkraft och att de gamla
   kärnreaktorerna för tillfället fungerar. I och med att vi har ett överskott kan åldrade
   kärnreaktorer läggas ner efterhand som de inte klarar av säkerhet eller
   underhållskostnader. Överskottet behövs och temporära svackor i lönsamheten för
   vindkraft ingår i kalkylen med det stödsystem som Sverige har etablerat

   Peter Danielsson

 ENERGIÅRET 2012

Christer Söderberg gör en tillbakablick
Läs mer här


 ENERGIMYNDIGHETENS NYHETSBREV OM 
 ENERGIFORSKNING
 Läs mer här

 
Läs mer här

De politiska partierna om energifrågan.


FOLKPARTIET; Eva Flyborg
MODERATERNA; Cecilie Tenfjord-Toftby
CENTERPARTIET; Hannes Carl Borg
VÄNSTERPARTIET; Kent Persson
MILJÖPARTIET; Per Bolund
SVERIGEDEMOKRATERNA;Lars Isovaara
SOCIALDEMOKRATERNA; Jennie Nilsson

 Nu byter vi logotyp !

   Den gamla har hängt med sedan starten och vi kände att det var på tiden att den fick
  en modernare touch. Namnet och syftet med vår organisation, SERO , är dock oförändrat.

   Klicka här om du vill se

 

SERO GÅR FRÅN ORD TILL HANDLING

Under 1970-talet då världen skakades av flera oljekriser Under 1970-talet då världen skakades av flera oljekriser kunde många länder konstatera att de var alltför beroende av oljeimport och insåg behovet av inhemska, förnybara energi- källor. Detta blev startpunkten för SERO som grundades 1980. Temat då, liksom nu, var förnybar energi, effektivare användning av energi,
småskalighet och lokala initiativ.

 

 DET ÄR BRÅTTOM

Insikten om växthuseffektens inverkan på klimat, miljö och livsbetingelser samt insikten om att de ändliga energi- resurserna håller på att ta slut gör att arbetet mot ett hållbart samhälle som bygger på användning av energi från förnybara källor och ett effektivare sätt att använda våra gemensamma resurser är viktigare än någonsin tidigare. På sikt måste vi för
vår överlevnad få fram och leva av de energi- omvandlingar som ingår i ett naturligt kretslopp med solen som drivkälla. Ju snabbare vi kommer fram till detta, desto större möjligheter har vi att skapa en varaktig fred i  vår värld.


 

 BLI MEDLEM - ETT SÄTT FÖR DIG ATT PÅVERKA

Om du delar våra värderingar och visioner om ett samhälle som bygger på utvinning av och ett effektivt, ansvarsfullt användande av ren, förnybar energi från flödande källor är ett medlemskap i SERO ett bra sätt att göra din röst hörd och vi behöver din röst för ju fler vi blir desto bättre hörs vi.

Mer om medlemskap kan du läsa r, eller ring vårt kansli,
tel. 0221-824 22, om du vill veta mer.


 

Revolution inom elförsörjningen i EU. Förnybar energi tar över!

Sedan 2007 har andelen förnybar energi i nybyggd kapacitet inom EU ökat explosionsartat. Från 32% 2006 till 71 % 2011. Orsaken till den snabba ökningen är att solelen expanderat dramatiskt under de senaste fem åren. Kraftigt stöd till solel i många länder och rejäla kostnadsminskningar har bidragit till denna utveckling. Sett över en period från 2000 till 2011 har andelen förnybart i elförsörjningen ökat från 22,5 till 31,1 %. Eftersom den stora ökningen skett under den senaste femårsperioden kommer andelen i den totala elförsörjningen att öka i snabbare takt under den kommande tioårsperioden. Intressant är att notera att den enda fossila energikälla som ökat under tio år är gas under det att kol, olja och kärnkraft minskat. För övriga energikällor är förändringarna små
Peter Danielsson
Källa: EWEA       Mer information hittar du här
ENERGISEMINARIUM 2012-11-10
SERO i samarbete med Mälardalens Högskola

 Du hittar ett urval av dagens presentationer här
 
 ENERGI I VÄRMLAND

 Rapport och presentationer från Energiseminariet i Storfors
 6 oktober hittar du här
Kunskapen om den småskaliga vattenkraftens potential är bristfällig
Lars Rosén, ordförande Svensk Vattenkraftförening

Läs mer här
Gästskribent HANS NILSSON
 ALLT DU VET OM EL ÄR FEL Läs mer här
 NYTT AVTAL OM ELFÖRSÄLJNNGMer information här
 TIMMÄTNING AVSLÖJAR DOLDA ENERGITJUVAR


 Läs mer här
         EN LYCKAD STUDIERESA
         Läs mer här!
VINGÅKERSBOR TILLDELADES SÖRMLANDS ENERGIFÖRENINGS MILJÖPRIS

Läs mer här
 KUNG ANDERS
 Anders Lindskog, styrelseledamot i Svensk vattenkraft-
 förening krönt till Ålakung 2012 av Ålakademin i Åhus

 Läs mer här  och här
"SERO FORTSÄTTER IN I FRAMTIDEN I SOLLJUS OCH MEDVIND"
Göran Bryntse, ny ordförande i SERO

Läs mer här.

 I ENERGINS GRÄNSLAND
- Öländsk utsikt över ett kärnkraftverk.

Läs Roland Davidssons betraktelse här
  SERO:s Energi- och Miljöpris 2012
 har tilldelats Hans Nilsson

 Läs mer här


Se fler bilder
   GODA KRAFTER
  
  Reportage, presentationer och bilder från 
  seminariedagarna hittar du här
UTAN FOSSILA BRÄNSLEN OCH KÄRNKRAFT
2011 exporterade Sverige 6 TWh el till Finland, Danmark, Tyskland och Polen. Detta motsvarar ca 4% av den svenska elproduktionen.
Peter Danielsson     Läs mer här


   e

                        I   
 PEAK OIL-FALSKALARM ELLER VERKLIG FARA
 Christer Söderberg


Läs mer här


 GÄSTSKRIBENTEN

 Johan Ehrenberg
 Allt smått blir stort när det blir en del av allas vår vardag

 Läs mer här
  URMINNES HÄVD GÄLLER!
 Svensk Vattenkraftförening har låtit utreda begreppet
 Urminnes hävd.

 Läs rapporten här

Christer Söderberg gör en TILLBAKABLICK
Läs mer här
 GÄSTSKRIBENTEN

Johan Erlandsson, Ecoprofile:
Klarar du dig på 3 250 kWh i hemmet?
Läs mer här
  ENERGY PLANT
 Ett spännande sätt att följa din elförbrukning.
 Läs mer om INTERACTIVE INSTITUTE här
UPPROP FÖR SMÅSKALIG ELGENERERING
Läs SERO:s brev till regeringen här
Se också remissvaren på ”Mikro AMP  - Anslutning av mikroproduktion till elnätet”
Remissvar Göran Gatenfjord
Remissvar SERO

 För några veckor sedan besökte en grupp SERO-medlemmar Litauen för att studera förnybar energi samt träffa och diskutera energifrågor med representanter från våra litauiska systerföreningar
Läs mer här
Se ett bildcollage från resan här
Grundkurs småskalig vattenkraft

Läs mer här
  Gästskribenten

 Tomas Kåberger:
Utvecklingen av hållbar energi i Sverige
 är just nu en väl förträngd succé
 Läs mer här


Höstens Energiseminarier
 
Westerqvarn 24 augusti
Rapport och presentationer hittar du här
Glava 12 september
Rapport och presentationer hittar du här
  "Egen energi"

SERO har bildat en arbetsgrupp för dig som vill producera egen el eller värme.
Läs mer här om hur du kan medverka!

 Charlotte Kullander Hedbom ny i SERO:s styrelse

 Läs mer om Charlotte här

 Miljöpris till Rekarne Bioenergi AB

Södermanlands Energiförening har delat ut sitt årliga miljöpris.  Läs mer här

Solel marknadsmässigt redan 2017

Framtidsutsikterna för solenergin som källa till elektricitet är mycket goda. En revolution på området solenergi är på gång. Läs artikeln i Corren
.

 Nätanslutning av småskalig elproduktion
 

Ladda ner broschyren här

 Kortfakta om Sverige och energin år 2010
- nu finns foldern

Svensk Energis årliga populära "fickfolder" med ett utdrag av viktiga energifakta från år 2010 finns nu tillgänglig.
Ladda ner foldern här


Debatt: Tillväxten har nått vägs ände

Naturen är ingen botten­lös soptunna. Tillväxtsamhället har kommit till vägs ände. Vi måste börja bemästra vår själviskhet i utbyte mot ett drägligt liv även för framtida generationer. Läs mer här

 .SERO:s Energiseminarium 2011-04-15

Rapport finns att läsa här
Utställare hittar du här
SERO:s energi-  och miljöpristagare 2011. Läs mer här
Ett urval av dagens presentationer hittar du här

   Vattenkraften i dag och i framtiden

  Läs mer här om konferensen som ägde rum 2011-05-06

            Jordens resurser håller på att ta slut      
    Människans livsstil är på kraftig kollisionskurs med naturen.
    Lösningen är en helt ny ekonomisk modell. Men i stället för
    att agera fortsätter makthavarna att stoppa huvudet i
    sanden, skriver Anders Wijkman och Johan Rockström. 
    Läs hela artikeln
Peter Danielsson SERO, OM UTTAGSSKATTEN
"Sedan skatteverket för två år sedan aviserade att man kommer att beskatta differensen mellan marknadsvärde och uttagspris för kooperativa vindkraftsföreningar har ett flertal aktioner och propåer gjorts men ingen förändring har skett." Läs fortsättningen här

Mera nytt i SERO-biblioteket
Inspiration till ett lyxigt ekoliv - en vacker , positiv och inspirerande bok av Lars Andrén och Erika Brokvist.

Mer om boken här
Till SERO-biblioteket
där du kan köpa boken

  Ansökan om ursprungsgarantier


  
Mer information och blanketter för ansökan hittar du  
  under Medlemsinformation

    Nytt i SERO-biblioteket
  Passivhus -  en handbok om energieffektiva byggnader

  Av Lars Andrén och Lars Tirén
  Bra tips till alla  villaägare, inte bara de som bygger
  passivhus.
   Till SERO-biblioteket

  

  Bilden av Förnybar Energi


  Ett urval av bidragen till vår fototävling hittar du här

  Yttrande över tre rapporter inom Energimyndighetens
  uppdrag att se över Elcertifikatsystemet


  Läs SERO:s synpunkter här

Debatt: Är vindkraften en bubbla som pyser efter finanskrisen?

Läs Radetzki/Fagerströms debattartikel samt SERO:s svar här 

  Angående golvpris för elcertifikat


 SERO:s brev
till Energimyndighetens generaldirektör
 samt till Näringsministern hittar du här

  "Solel allt billigare", detta säger Göran Bryntse, tekn.dr.,
styrelseledamot i SERO, expert på energieffektivisering samt Sverigeansvarig för EU-projektet REPAP.
Läs artikeln här.
Mer information om REPAP hittar du här

"Vattenkraft - miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten" är ett forskningssamarbete mellan Fiskeriverket, Naturvårdsverket, Statens Energimyndighet och Elforsk. Slutseminarium i Söderhamn 20 -21 okt. Christer Söderberg var där, läs hans rapport här. Läs dokumentation från seminariet

 

 
 EREF -  Political Report 2010
  Läs mer här    
Invigning av Vindpark Vänern Vindpark Vänern
- köp filmen

 Mer information
EREC Logotyp EREC
- European Renewable Energi Council 
publicerade den 20 april sin Energivision
"Re-Thinking 2050"   
    

  Läs mer
Pengar Blankett för begäran om prövning av
avgifter för mätning och rapportering        
hittar du
här
SERO i internationellt samarbete kring förnybar energi i Litauen    

Mer information

ENERGILÄGET 2009 
Energiläget 2009 i siffror

ENERGILÄGET 2010
Energiläget 2010 i siffror

SERO:s solros Energiläget


SERO:s vision för 2020
Läs siffrorna här

  Fotspår i vatten Ramdirektivet för vatten


 Läs mer här

EU-flagga Klimat- och Energidirektivet


Slutversionen finns här

SERO:s ordförande Christer Söderberg Med fokus på vår ordförande


Tidningen Energiteknik porträtterar Christer Söderberg
Läs artikeln här

 Renewable Energi Weekly Energinyheter varje vecka


Läs mer

 Livsviktigt vatten HOME


En film av den franske fotografen och miljökämpen Yann Arthus-Bertrand 
Se filmen på YouTube

Vår vackra blå planet Vår vackra blå planet


Titta här !

Nyheter / News

Till nyhetsarkivet »

 
ANNONSER


 

    Vill du också
    synas här?

       Enkelt, kostnadseffektivt,
       till rätt målgrupp och
       dessutom klimatvänligt.                  Läs mer   

    Ett sätt att påverka!

        Bli medlem, läs mer här

    
 

        

        SOLENERGI

      Är du intresserad av solel
      och solvärme skall du gå
      in på BENGTS VILLABLOGG
       


           
 
           Följ oss på