VÄLKOMMEN TILL SERO 

 Föreningen för Förnybar Energi & Energieffektivisering

                           


 VÄRMLAND - DALSLANDS VATTENKRAFTFÖRENING
 inbjuder till VATTENKRAFTDAG

VÄLKOMMEN till ÅMÅL 25 april
Mer information HÄR

 
 VÄLKOMMEN TILL NÄSSJÖ 8 - 9 MAJ OCH SERO:s ÅRSMÖTE samt Energiseminarium

Vi bjuder på två spännande dagar med intressanta föredrag på temat solenergi, småskalig vind- och vattenkraft, effektivisering,m.m. Bland annat kommer professor emerita Bodil Jönsson att delge oss sina reflektioner över begreppet tid.
På fredagen delas SERO:s energi- och Miljöpris 2015 ut och på lördagen är det dags för SERO:s årsstämma. På fredagskvällen är det festmiddag på Hotell Högland för dem som så önskar.
Program och mer information, hur du anmäler dig m.m. hittar du HÄR
 

NU ÄR DEN HÄR ÅRETS FÖRSTA UTGÅVA:
NR 1 2015
FÖRNYBAR ENERGI & ENERGIEFFEKTIVISERING

Klicka här för att läsa!


Mer om tidningen, hur du beställer annons eller blir medlem i SERO hittar du HÄR !                                                           
                                                                                                                                                                                            

 
        
      SOL och ELTRAKTORER
      Kurt Hansson rapporterar från ett studiebesök i Moskva
      Ladda ner rapporten HÄR

      "Eltraktorn är ett alternativ när oljan sinar" säger Kurt i
       en debattartikel. LÄS HÄR
 

SERO skriver till kulturministern!

SERO överlämnar härmed ett öppet brev till kulturministern med vädjan om att stoppa rivningen av omistliga kulturarv inom småskalig vattenkraft.

LÄS HELA BREVET HÄR


 

SERO:s Elcertifikatpool


Det är många medlemmar i SERO som installerat små solcellanläggningar på sina tak. För den överskottsproduktion som man matar ut på nätet kan man begära hos Energimyndigheten att bli tilldelad elcertifikat och ursprungsgarantier, UG, med ett certifikat och en UG för 1000 kWh. Certifikaten och UG sätts in på ett personligt konto hos
   Energimyndigheten. Därifrån kan de säljas vidare. Eftersom det handlar om ett fåtal
   certifikat per år har det visat sig mycket svårt att hitta en köpare till så små volymer, ligger
   de ofta osålda på kontot. Som service till våra medlemmar har SERO beslutat försöka
   starta en elcertifikatpool där vi samlar in certifikat och UG från många små producenter
   för att sedan sälja dem i ett större och mer attraktivt paket.

  Mer information om SERO:s elcertifikatpool hittar du HÄR

  Anmälningsblankett till SERO:s elcertifikatpool hittar HÄR

 
 Gå med i Facebooks-gruppen BEVARA KVARNDAMMARNA
och skriv på uppropet HÄR
                                                                      
Current and Future Cost of Photovoltaics


 Ladda ner rapporten (Eng) HÄR
EREF NEWSLETTER JAN 2015 (ENG)
Ladda ner HÄR KEEP-on-TRACK är ett EU-projekt som går ut på att kontrollera hur medlemsländerna uppfyller sina åtagande angående förnybar energi/energieffektivisering. SERO representerar Sverige i detta projekt

Läs Sven Bernessons rapport om hinder/bariiärer för förnybart HÄR och på engelska här HÄR
Mer om KEEP-on TRACK kan du läsa HÄR

  MYNDIGHETERS AGERANDE I VATTENMÅL
- EN KRAFTVERKSÄGARES OJÄMNA KAMP.


 Läs hela berättelsen här
LÄS MER OM ANNONSERING HÄR
  VATTENKRAFT I SKOTTLAND
  En rapport från BHA:s konferens i Glasgow
  2014 av Christer Söderberg
 
LÄS HÄR
 NYTT OM ELCERTIFIKAT  2014-10-22
 • Utfasning av anläggningar
  • Energinyndigheten blir kontoföringsmyndighet
  • Avdrag för el som används vid produktion av el i kraftvärme och industriella mottrycksanläggningar (hjälpkraft)
  • Tillsyn                                        LÄS MER HÄR
NYTT REMISSVAR FRÅN SERO
Svar på remiss från Energimyndigheten angående vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning
av vindkraftverk enligt 16 kap 4 § miljöbalken.
Läs svaret här
Yttrande från SERO angående fastbränslepannor upp till 500 kW.    Läs yttrandet här


INTRESSANTA RAPPORTER

 • EU 2030 Climate & Energy Declaration  HÄR
  • Subsidies and costs of EU energy  HÄR
us
  ELEKTRIFIERING AV JORDBRUKSMASKINER
  Direktkoppling till solföljare och elnät.

 Ett examensarbete av  Oscar Lagnelöv
 Läs eller ladda ner
HÄR
 
 ÖPPET BREV TILL POLITIKER OCH BESLUTSFATTARE
 Småskalig vattenkraft - kommer den att försvinna
  LÄS BREVET HÄR
 Svenska solcellsparker växer över megawatt-gränsen
 Två solcellsparker spränger 1 megawatts-gränsen i år.

 
Läs mer här 
 
  NY SERO - FÖRENING I SMÅLAND 
 
Läs mer här
 
 ENERGISPEKTRUM - Almedalen 2014
 Läs mer här
    Sven Ruin har tilldelats Skånes Vindkraftspris 2014
  
  Läs mer här

HÅLLBARA TRANSPORTER
- ett seminarium i regi av Energiintelligenta Dalarna


Från  vänster :Roland Davidsson och Birgit Ek, SERO , prof.emerita Bodil Jönsson, Christer Söderberg, Göran Bryntse och Gunnar Grusell från SERO och slutligen Dr. Doerte Fouquet, EREF samt Peter Danielsson , SERO

Energiintelligenta Dalarna arrangerade för tolfte året ett intressant energiseminarium, i år med tema "Hållbara transporter". Närmare 25 olika föreläsare deltog och du hittar deras presentationer samt videofilmer från dagen HÄR


SOLEN GÅR I MOLN
Om man vill att folk skall ändra beteende bör man göra det möjligt och enkelt. Det är den bärande tanken inom beteendeekonomin där man utvecklar metoder att ge folk en “knuff” (på engelska: nudge) så att det blir lättare. Och det är tanken bakom IEAs rekommendationer när det gäller att energi- effektivisera.
Det samma borde ha gällt för de egna solcellerna i trädgården eller på taket och länge såg det ut som om man skulle kunna kvitta sina egenproducerade kilowattimmar mot de köpta.
Men sedan hände något. Om det var byråkratisk nit eller politisk ovilja skall vara osagt men
svårt har det blivit! Nu har det blivit ett sammelsurium av skatteregler och som grädde på moset skall man ha F-skattesedel för att få leverera sitt överskott och få reveny av det. I den här soppan har man bland annat skyllt på EUs momsregler och man börjar nästa misstänka att detta ständiga prat om EUs regler inte har någon reell täckning utan oftare och snarare är ett sätt att skyla över sina egna byråkratiska ambitioner.

Hans Nilsson

 SERO:s ENERGI- OCH MILJÖPRIS 2014 har tilldelats 
 Bengt Stridh
 Läs mer här

 En rapport från seminarium och årsmöte 2014 hittar du
 HÄR

Förändringar i SERO:s styrelse hittar du HÄR

Stockholm 2014-02-11


  Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt:
  EUs klimatmål 2030


   Bäste Fredrik Reinfeldt,

   Vi är 19 representanter från både näringsliv och civilsamhälle som vill uppmana Dig
   och regeringen att vara pådrivande för ambitiösa energi- och klimatmål i EU. Med 
   anledning av onsdagens omröstning i Europaparlamentet vill vi be Dig att fatta ett
   beslut om Sveriges position som respekterar majoriteten av de svenska
   parlamentarikernas ställningstagande om tre bindande mål på:

  • minst 50% utsläppsminskningar
  • minst 40% förnybar energi med nationella bindande mål
  • minst 40% energieffektivisering

    Läs hela brevet här

 Regeringen måste kräva att EU höjer  

 klimatmålen

Det är både obegripligt och beklagligt att ett mål för energieffektivisering helt har slopats i EUs nya klimat- och energimål. Prognoser pekar på två miljoner nya jobb bara i byggsektorn vid en tydlig satsning på renoveringar. Allianspartierna måste kräva högre ambitioner, skriver bland  
andra Göran Bryntse genomen 100% förnybart.
                                                              
Läs hela artikeln här

100% förnybart, ett möjligt energimål

De största hindren mot förnybar energi är mentala. Genom en kombination av effektivare energianvändning och fortsatt utbyggnad av alternativen kan Sverige visa vägen för övriga Europa. Det skriver Göran Bryntse, Bodil Jönsson och Anders Wijkman.
Läs hela debattartikeln här

Det är el som lyft civilisationen.Lina Palm, energidirektör SKGS  (SKGS är basindustrins energisamarbete) LÄS HÄR


   Slutreplik, Bryntse, Jönsson och Wijkman Det är inte självklart att mer energi främjar
   tillväxt.
LÄS HÄR

Det råder delade meningar om regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030.
På måndag ( 16/12)  lägger utredaren Thomas B Johansson fram sitt slutbetänkande, som visar att målet kan nås till 80 procent.

I sin utredning "Miljö, ekonomi och politik" är Konjunkturinstitutet starkt kritisk både till delar av Thomas B Johanssons utredning och regeringens mål.

Ladda ner KI:s utredning här

Fossilfrihet på väg, del 1. Thomas B Johansson

Fossilfrihet på väg, del 2. Thomas B Johansson
                                                         Elforsks slutrapport

  
Yttrande avseende avseende elcertifikatssystemet
kontrollstation 2015
SERO:s yttrande hittar du
HÄR
 SERO säger nej till ytterligare sänkning av koldioxidskatten
 Vårt svar på Promemorian om ändrad beskattning av 
 bränslen för viss värmeproduktion
hittar du här
Göran Bryntse talar om
100 % Förnybart
 BRA MILJÖVAL VID KALLSTENA KRAFTSTATION

Se fler bilder här och Läs mer här
  SVENSKA FOLKET GILLAR VATTENKRAFT

Enligt SOM-institutets undersökning 2012 tycker
46 % av svenskarna att vi skall satsa mer på
vattenkraft, 41 % vi skall fortsätta på oförändrad
nivå. Endast 1 % vill att vi skall satsa mindre.
    Klicka på diagrammet för att få  bilden större!

 Bara ren energi i framtiden


I den framtida elenergiförsörjningen är det självklart att endast förnybar energi svarar för leveranserna. Kol- och kärnkraft är gamla nedsmutsande energikällor som inte kan förekomma i ett hållbart samhälle. För närvarande har Sverige ett elöverskott som beror på god vattentillgång, mer vindkraft och att de gamla
   kärnreaktorerna för tillfället fungerar. I och med att vi har ett överskott kan åldrade
   kärnreaktorer läggas ner efterhand som de inte klarar av säkerhet eller
   underhållskostnader. Överskottet behövs och temporära svackor i lönsamheten för
   vindkraft ingår i kalkylen med det stödsystem som Sverige har etablerat

   Peter Danielsson
 ENERGIMYNDIGHETENS NYHETSBREV OM 
 ENERGIFORSKNING
 
Läs mer här
 

SERO GÅR FRÅN ORD TILL HANDLING

Under 1970-talet då världen skakades av flera oljekriser Under 1970-talet då världen skakades av flera oljekriser kunde många länder konstatera att de var alltför beroende av oljeimport och insåg behovet av inhemska, förnybara energi- källor. Detta blev startpunkten för SERO som grundades 1980. Temat då, liksom nu, var förnybar energi, effektivare användning av energi,
småskalighet och lokala initiativ.

 

 DET ÄR BRÅTTOM

Insikten om växthuseffektens inverkan på klimat, miljö och livsbetingelser samt insikten om att de ändliga energi- resurserna håller på att ta slut gör att arbetet mot ett hållbart samhälle som bygger på användning av energi från förnybara källor och ett effektivare sätt att använda våra gemensamma resurser är viktigare än någonsin tidigare. På sikt måste vi för
vår överlevnad få fram och leva av de energi- omvandlingar som ingår i ett naturligt kretslopp med solen som drivkälla. Ju snabbare vi kommer fram till detta, desto större möjligheter har vi att skapa en varaktig fred i  vår värld.


 

Revolution inom elförsörjningen i EU. Förnybar energi tar över!

Sedan 2007 har andelen förnybar energi i nybyggd kapacitet inom EU ökat explosionsartat. Från 32% 2006 till 71 % 2011. Orsaken till den snabba ökningen är att solelen expanderat dramatiskt under de senaste fem åren. Kraftigt stöd till solel i många länder och rejäla kostnadsminskningar har bidragit till denna utveckling. Sett över en period från 2000 till 2011 har andelen förnybart i elförsörjningen ökat från 22,5 till 31,1 %. Eftersom den stora ökningen skett under den senaste femårsperioden kommer andelen i den totala elförsörjningen att öka i snabbare takt under den kommande tioårsperioden. Intressant är att notera att den enda fossila energikälla som ökat under tio år är gas under det att kol, olja och kärnkraft minskat. För övriga energikällor är förändringarna små
Peter Danielsson
Källa: EWEA       Mer information hittar du
här
Gästskribent HANS NILSSON
 ALLT DU VET OM EL ÄR FEL
Läs mer här
 TIMMÄTNING AVSLÖJAR DOLDA ENERGITJUVAR


 
Läs mer här
"SERO FORTSÄTTER IN I FRAMTIDEN I SOLLJUS OCH MEDVIND"
Göran Bryntse, ny ordförande i SERO

Läs mer här.

UTAN FOSSILA BRÄNSLEN OCH KÄRNKRAFT
2011 exporterade Sverige 6 TWh el till Finland, Danmark, Tyskland och Polen. Detta motsvarar ca 4% av den svenska elproduktionen.
Peter Danielsson    
Läs mer här


   e

                        I   
 PEAK OIL-FALSKALARM ELLER VERKLIG FARA
 Christer Söderberg


Läs mer här


 GÄSTSKRIBENTEN

 Johan Ehrenberg
 Allt smått blir stort när det blir en del av allas vår vardag

 Läs mer här
  URMINNES HÄVD GÄLLER!
 Svensk Vattenkraftförening har låtit utreda begreppet
 Urminnes hävd.

 Läs rapporten här

 GÄSTSKRIBENTEN

Johan Erlandsson, Ecoprofile:
Klarar du dig på 3 250 kWh i hemmet?
Läs mer här
  ENERGY PLANT
 Ett spännande sätt att följa din elförbrukning.
 Läs mer om INTERACTIVE INSTITUTE här
UPPROP FÖR SMÅSKALIG ELGENERERING
Läs SERO:s brev till regeringen här
Se också remissvaren på ”Mikro AMP  - Anslutning av mikroproduktion till elnätet”
Remissvar Göran Gatenfjord
Remissvar SERO

  Gästskribenten

 Tomas Kåberger:
Utvecklingen av hållbar energi i Sverige
 är just nu en väl förträngd succé
 Läs mer här


Solel marknadsmässigt redan 2017

Framtidsutsikterna för solenergin som källa till elektricitet är mycket goda. En revolution på området solenergi är på gång. Läs artikeln i Corren
.

 Nätanslutning av småskalig elproduktion
 

Ladda ner broschyren här

Debatt: Tillväxten har nått vägs ände

Naturen är ingen botten­lös soptunna. Tillväxtsamhället har kommit till vägs ände. Vi måste börja bemästra vår själviskhet i utbyte mot ett drägligt liv även för framtida generationer. Läs mer här

 .    Jordens resurser håller på att ta slut      
    Människans livsstil är på kraftig kollisionskurs med naturen.
    Lösningen är en helt ny ekonomisk modell. Men i stället för
    att agera fortsätter makthavarna att stoppa huvudet i
    sanden, skriver Anders Wijkman och Johan Rockström. 
    Läs hela artikeln
Peter Danielsson SERO, OM UTTAGSSKATTEN
"Sedan skatteverket för två år sedan aviserade att man kommer att beskatta differensen mellan marknadsvärde och uttagspris för kooperativa vindkraftsföreningar har ett flertal aktioner och propåer gjorts men ingen förändring har skett." Läs fortsättningen här

  Ansökan om ursprungsgarantier


  
Mer information och blanketter för ansökan hittar du  
  under Medlemsinformation

  Bilden av Förnybar Energi


  Ett urval av bidragen till vår fototävling hittar du här

  Yttrande över tre rapporter inom Energimyndighetens
  uppdrag att se över Elcertifikatsystemet


  Läs SERO:s synpunkter här

Debatt: Är vindkraften en bubbla som pyser efter finanskrisen?

Läs Radetzki/Fagerströms debattartikel samt SERO:s svar här 

  Angående golvpris för elcertifikat


 SERO:s brev
till Energimyndighetens generaldirektör
 samt till Näringsministern hittar du här

  "Solel allt billigare", detta säger Göran Bryntse, tekn.dr.,
styrelseledamot i SERO, expert på energieffektivisering samt Sverigeansvarig för EU-projektet REPAP.
Läs artikeln här.
Mer information om REPAP hittar du här

Invigning av Vindpark Vänern Vindpark Vänern
- köp filmen

 Mer information
Pengar Blankett för begäran om prövning av
avgifter för mätning och rapportering        
hittar du
här

SERO:s solros Energiläget


SERO:s vision för 2020
Läs siffrorna här

  Fotspår i vatten Ramdirektivet för vatten


 Läs mer här

EU-flagga Klimat- och Energidirektivet


Slutversionen finns här

 Renewable Energi Weekly Energinyheter varje vecka


Läs mer

 Livsviktigt vatten HOME


En film av den franske fotografen och miljökämpen Yann Arthus-Bertrand 
Se filmen på YouTube

Vår vackra blå planet Vår vackra blå planet


Titta här !

Nyheter / News

 • 2015-04-09
  Flytande solceller överlevde isvintern
  I en hemlig sjö i Värmland testas Sveriges första flytande solceller. Hittills har de klarat 20 minusgrader och 34 centimeter tjock is....
 • 2015-03-31
  Akademiska Hus ökar satsningen på solenergi
  Solen kommer att generera över 1,000,000 kWh per år och ge hållbar energi till svenska lärosäten under lång tid framöver. Och mer ska det bli när Akademiska Hus nu jobbar vidare för att under de...
 • 2015-03-14
  Nu invigs en av Norrlands största satsningar på solel
  17 och 18 mars invigs solelanläggningarna vid Örnsköldsviks och Sundsvalls sjukhus. De består av 2 200 kvadratmeter solceller och är därmed en del av Norrlands största satsning på solel....
 • 2015-03-10
  SVENSK SOLENERGI REKRYTERAR
  Vi rekryterar en person som kan stärka våra kontakter med politiker, myndigheter och media, skapa energi runt viktiga branschfrågor och öka medlemsnyttan....
 • 2015-03-06
  4 röster om energikommissionens direktiv
  I dag presenterade energiministern Ibrahim Baylan (S) energikommissionen. Mikael Odenberg (Svenska kraftnät), Yvonne Fredriksson (konsult och före detta gd för Energimarknadsinspektionen), Birgitta...
 • 2015-02-26
  Solförmörkelse hotar elförsörjning
  En solförmörkelse i nästa månad kan orsaka problem för Europas strömförsörjning, eftersom så många länder numera använder solenenergi....
Till nyhetsarkivet »

 
ANNONSER


 

    Vill du också
    synas här?

       Enkelt, kostnadseffektivt,
       till rätt målgrupp och
       dessutom klimatvänligt.                  Läs mer   

    Ett sätt att påverka!

        Bli medlem, läs mer här

    
 

        

        SOLENERGI

      Är du intresserad av solel
      och solvärme skall du gå
      in på BENGTS VILLABLOGG
     
Bengt fick SERO:s miljöpris,
      SOLROSEN 2014.
       


           
 
           Följ oss på