Västmanlands Energiförening


.

                    Hallstahammars gamla kraftverk
                   
                    Ordförande Västmanlands  Energiförening:

                    Owe Lundgren
                    Bösebergsvägen 34, 722 33 VÄSTERÅS
                    070- 731 15 34,  lundgrenowe@gmail.com


                    Till Västmanlandsföreningens egen sida