Klarar du dig på 3 250 kWh i hemmet?


Energibesparingstips stöter vi på då och då. Och så länge det finns fulenergi i världen och även finenergin har vissa begränsningar och nackdelar så är det högst relevant att snåla med kilowattimmarna. Men vad är en lämplig målförbrukning? Hur låg energiförbrukning är rimlig att sikta på? Jag föreslår här energimål för hushållet, baserat på hur många medlemmar hushållet har och på 10 år gammal nybyggnadsteknik.


Passivradhusen i Lindås. Foto: Passivhuscentrum             


För över tio år sedan så flyttade de första familjerna in i Lindåshusen, radhusen utanför Göteborg som var de första i Sverige att byggas med passivhusteknik. Kritik har förekommit, men i stort är de boende nöjda och energiförbrukningen har uppmätts till under 10 000 kWh per år (värme, varmvatten, hushållsel) för de 119 kvadratmeter stora radhusen. Här har jag också räknat in den energi som solfångarna gett. Jag redovisar alltså total energiförbrukning, inte bara köpt energi.

10 år gammal teknik borde väl inte vara att ta i när det gäller att sätta långsiktiga energimål för hushållet? Det är naturligtvis svårt att nå passivhusprestanda om man idag bor i ett energisåll, men långsiktigt så bör vi klara att renovera upp alla boenden till den energiförbrukning som gick att nå vid sekelskiftet. Så vi kör på det. Men det bor ju inte fyra personer i alla hushåll, så alla kan ju inte ha 10 000 kWh som mål. Jag har därför gjort en grov modell som kan användas för att ta fram energimål för just ditt hushåll:

Ensamhushåll
Värme: 1 000 kWh
Varmvatten: 1 000 kWh
Hushållsel: 1 250 kWh
För varje ytterligare hushållsmedlem, lägg till:
Värme: 500 kWh
Varmvatten: 750 kWh
Hushållsel: 1 000 kWh

OBS! Siffrorna gäller inte enbart köpt energi, utan verklig förbrukning. Kör man med solfångare så ska deras produktion räknas in, och har man bergvärmepump (som plockar upp lagrad solenergi från berget) så ska man multiplicera den köpta elen till värmepumpen med dess COP-tal.

Att räkna ut hushållets energiförbrukning kan vara lite knixigt, särskilt när man bor i lägenhet. Man behöver ta redan på husets energiförbrukning, hur stor total boyta det har, hur fördelningen värme och varmvatten ser ut och hur mycket fastighetsel det går åt.

När jag själv använder den här modellen för att utvärdera mitt eget hushålls (lägenhet 57 kvadrat, två personer) energiförbrukning så finner jag att värmeförbrukningen är 6 ggr över målet, varmvattenförbrukningen nästan den dubbla och hushållselen (inkl. min del av fastighetselen) också den nästan dubbelt så stor som målvärdet. En aha-upplevelse av det obehagliga slaget! Men också en insikt om att här finns det mycket energi att spara.

När jag letar förklaringar till de spräckta målen så finner jag att vi inte har någon isolering alls i väggarna och bara lite sågspån på vinden i vårt landshövdingehus från 30-talet. Kopplade tvåglasfönster med sämsta möjliga U-värde är också en delförklaring. Varmvattenförbrukningen mäts inte individuellt så incitamenten att spara varmvatten i föreningen är små. Jätteteven och Playstation 3 används flitigt. Och det går åt en hel del till fastighetsel (fläktar, tvättstuga, belysning m.m.) som man kanske inte alltid tänker på.

Klarar du dina energimål bättre än mig?


Johan Erlandsson Ecoprofile


Johan Erlandsson är konsult i hållbar konsumtion på Ecoprofile. Han erbjuder bland annat workshops där deltagarna sätter sina energimål, lär sig räkna fram sin hushållsförbrukning och tar fram en långsiktig energiplan


Tidigare gästskribenter hittar du här