Allt smått blir väldigt stort när det blir en del av allas vår vardag.


Jag har just skrivit klart en bok om Egen El. Det har varit en rolig resa, mycket om sol, en del om vind och så en hel del om den underbara rikedom vi har här i Sverige men som vi nästan alltid glömmer.
Vårt gemensamma elnät.
In i nästan varje stuga, i nästan varje ladugård. Vi har el överallt i detta avlånga land och det är just därför egen el är en sån fantastisk enkel sak för oss. Där vi konsumerar el kan vi också producera den. När man gör sin egen el krävs inga stora investeringar i nya elnät, inga ombyggnader, man gör helt enkelt bara lite av den el som hushållen konsumerar och som redan flödar i det lokala nätet.
Det här egentligen inget nytt.
Redan på 80-talet räknade Riksbyggen ut att vi skulle kunna göra 32 TWh bara genom att använde en sjättedel av de tak vi då hade byggt.
Ändå blev det inget.
Byggarna var för fega, energibolagen för konservativa och svenska folket lite naiva då man trodde på energibranschens löften om att el skulle vara billigt även i framtiden. Nu sprids myter om att framgången för solel i Europa (i Tyskland kommer 10% av hushållselen från småskalig privat elproduktion) handlar om att det har blivit “billigare” med solceller. Det är knappast sant, det är istället elpriset som stigit så kraftigt att solenergi plötsligt kan bli en trygghet för den enskilde istället för en ideell satsning. (Solceller skulle kunnat vara en massmarknad redan på 80-talet om elbolagen vågat beställa...)

Det jag gillar mest med egen el är att vi alla hjälper varann genom elnätet. Jag har svårt för de som vill “klippa sladden” och “klara sig själva” eftersom deras miljönytta blir så mycket lägre. Att kunna sända in egen el i nätet när det är en riktigt solig dag är att få göra dubbel nytta. Både jag och grannen får ren el.

Egentligen är det här en parallell diskussion till uppvärmningen av våra hus. I de allra flesta bostadsområden skulle fjärrvärme kunna vara en klokare satsning än enskild isolerad bergvärme. Ändå borras det hål i tomt efter tomt och värmepumpar som inte är kopplade till andras energiproduktion och konsumtion jobbar överallt. Det är inget fel på bergvärme, men det stora felet är att fjärrvärmen inte är som våra elnät, att inte alla som producerar solvärme på sina tak (eller i sina kaminer) också kan få exportera till andra via fjärrvärmenätet.
Eget varmvatten blir också grannens varmvatten.


Visst går utvecklingen framåt, jag har just fått chansen att prova solpaneler som gör både el och varmvatten samtidigt, men utvecklingen är inte en sak som sker vid sidan om stora beslut om att skapa system där alla kan delta, alla kan bidra och alla kan göra trygg energi åt varandra. De här panelerna kommer bli en liten sak om de inte stöds av de stora fjärrvärmeaktörerna ihop med deras kunder. Det handlar inte om liten elproduktion kontra stor. Det handlar om att allt smått blir väldigt stort när det blir en del av allas vår vardag.


Johan Ehrenberg
johan@etc.se