Marknadsanalys Juli 2017 från NEAS

2017-07-15

Hård press på elcertifikaten men förbättrad situation för kortsiktiga bindningar på el

Bundna avtal längre fram i tid pressas fortfarande av stort säljintresse och lågt köpintresse. Däremot har vi under den senaste månaden sett stigande kolpriser. Det är lite svårt att förstå uppgången eftersom leveranssituationen är god. Men det finns några faktorer som skulle kunna förklara det. En av de främsta är risken för ovanligt varmt väder i både Kina och Europa. Det gör att det finns risk för stor efterfrågan på elkraft för klimatkyla.