Förhållandevis bra nivå på el för vinterkvartalen och intressant vändning på elcertifikaten

2017-08-10

Elpriset
Bundna elpriser på lång sikt, dvs på fem år eller mer, har återhämtat sig efter den relativt djupa svackan i juni. Det vi ser är sannolikt en rekyl, vilket är vanligt när det har varit ett kraftigt fall. Det påverkas sannolikt också av att kolpriset fortsätter att stiga rätt ordentligt.

Sedan i maj har kolpriset stigit mer är 15%. En av huvudanledningarna är det mycket varma vädret i både södra Europa och Kina, vilket ökar efterfrågan på klimatkyla. I Mellaneuropa ligger vattenmagasinen under normalen och i Kina har man driftstörningar på vattenkraften. Det gör att det är kolkraft som ska täcka det ökade behovet av elkraft. Något som mildrar prisuppgången på kol i Europa är att dollarn (USD) faller i förhållande till EUR, och kol handlas i USD. Eftersom det används mer kol stiger också priset på utsläppsrätter något.