Nyhetsbrev från Södermanlands Energiförening, september 2013

Efter en varm solig sommar är nu hösten på gång och det blir mer tid för studier och att planera kommande energisatsningar.

Vi vill lyfta fram några evenemang som är på gång inom föreningens intresseområde:
• Eskilstuna den hållbara staden
torsdag 26 sept kl 18, Eskilstuna Stadsmuseum Erik Dahlquist och Björn Karlsson m fl från Mälardalens högskola och Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Eskilstuna kommun berättar om pågående forskning och planering. Chans att ställa frågor. Anmälan krävs. Läs mer på http://eskilstuna.se/sv/Uppleva-och-gora/Museer-2/Eskilstuna-stadsmusuem-2/Sidbehallare-utstallningar-och-evenemang/Eskilstuna---den-hallbara-staden/

• Studieresa i historisk miljö 28 sept.
Närkes Energiförening bjuder in. Läs mer på SEROs hemsida. Anmälan snarast.

• Villaägarnas dag 5 oktober.

Villaägarnas Riksförbund, Eskilstunaavdelningen inbjuder företag att ställa ut på olika köpcentra i Eskilstuna. Vår förening kommer att finnas med för att presenteras oss och SERO vid Tuna Park. Om du är intresserad att hjälpa till med detta kontakta oss.

Bomässa 15-17 november i Munktellarenan. Vi kommer att ha en mindre monter för att presentera föreningen och rekrytera nya medlemmar. Meddela om du kan hjälpa till med detta


.Eskilstuna Energi&Miljö har nu presenterat sina nya solcellspaket som erbjuds kunderna. Det är ett mycket intressant initiativ som kan skynda på den folkrörelse att göra egen el som är på gång. Läs mer om detta på www.eem.se

Hösten och vintern är också tid för studiecirklar. Vi planerar att erbjuda cirklar kring temat att göra egen el. Studiematerial är Johan Ehrenbergs bok om egen el genom solceller och vindsnurror som på ett lättfattligt sätt presenterar grunderna och hur man praktiskt går till väga. Cirkeln pågår fyra sammankomster inklusive ett studiebesök. Anmäl ditt intresse att delta till undertecknad så får du mer info.

Väl mött till en innehållsrik höst!

Södermanlands Energiförening genom Tord Dahlén, PR-ansvarig 0723231816