Logotyp Dala Energiförening 

             Dala Energiförening            


Dala Energiförening vill skapa intresse och öka kunskaperna om ekologiska energilösningar och se till att de också tillämpas! Det gör vi via medlemsblad, temanummer, studiebesök, föreläsningar (under åren av t ex Tomas Kåberger, Anders Wijkman, Sven Sandström och Christian Azar) samt medlemsträffar. Det var vårt föreningsinitiativ, som Länsstyrelsen nappade på vid arrangerandet av den första länsdagen kring energifrågor, som kommit att kallas EnergiIntelligent Dalarna och nu arrangeras årligen. Flera av våra medlemmar har därvid gjort betydelsefulla insatser.                                                                                                 .

 Vi har också arrangerat egna energidagar/föreläsningar: om framtidens boende, om vedeldning, om solenergi, om alternativa motorbränslen samt om konsekvenserna av en avreglerad el-marknad. Vi har besökt lågenergi- och passivhus, salixodlingar, vattenkraftverk samt skilda vedeldningsanläggningar i mindre skala. Värmeverken i Falun och Borlänge, SSAB, Leksandsbröd AB, Solentek AB, Ericssons Network Technologies AB, StoraEnso Kvarnsveden, Swedish Transmission Research Institute AB (STRI), Grycksbo Paper AB, Bergkvist Såg AB liksom Fågelmyra komposteringsanläggning har vi gästat, och vi har samverkat med: Agenda 21, Länsstyrelsen, SERO-riks, Vägverket, Högskolan, Kommunförbundet, Luftvårdsförbundet och lokala energibolag, m fl.
Som medlem är Du mycket välkommen att i vårt medlemsblad bidra med urklipp, uppslag till artiklar och med egna inlägg - ja med idéer av alla slag

 

.Medlemskap

Du blir medlem i Dala Energiförening genom att på PG 4 34 42 - 3 sätta in 200 kronor.
Avgiften ska inbetalas senast i november månad för det kommande kalenderåret. Nya medlemmar
beviljas halv avgift vid in- betalning före 1/7.
Adress: c/o Lars Hedvall,Lustigknopps-vägen 1, 791 32 Falun 
Ange gärna ditt intresseområde på inbetalningskortet och givetvis ev. e-postadress,vanlig postadress, samt telefonnummer.                                                                                              
 

Förmåner

Som medlem i Dala Energiförening får Du bl a ett medlemsblad med aktuell regional energi-information, medlemsbladet kommer med e-post till alla som har sådan möjlighet. Till övriga sker distributionen med posten.. Du får också information om våra arrangemang och sammanträden (välbesökta, intressanta och öppna för alla medlemmar). Vi är givetvis anslutna till Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) .och du får årligen fyra nummer av tidskriften "Fönybar Energi & Energieffektivisering".
Årsmöte med studiebesök och förhandlingar hålls som regel under senvåren, ofta i april månad.

Kontakta gärna vår ordförande Dennis Adås, tel. 023-296 85 eller  dennis.adas@thotmail.com  för mer information.

Till Dala Energiförenings egen sida