SERO och EU
Idag fattas de flesta viktiga beslut, även gällande miljö-, klimat- och energifrågor, av EU.
SERO:s roll är att bevaka, skaffa information och att påverka.
Kanalen för politiskt arbete och påverkan är främst EREF - European Renewable Energies Federation.

I paraplyorganisationen EREC - European Renewable Energy Council ingår bl.a. ESHA - European Small Hydropower Association, som är den europeiska motsvarigheten till Svensk Vattenkraftförening, och EWEA - European Wind Energy Association, den europeiska motsvarigheten till Svensk Vindkraftförening.

 

Länkar:

European Commission / Energy

EU-parlamentet

EU:s webbportal


    Logotyp EREF