Propositionen om Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 bifölls av Riksdagen

Som väntat biföll på onsdagen Riksdagen propositionen om ambitionshöjningen för förnybar el och kontrollstationen. Det innebär att den höjda kvotplikten träder i kraft från och med 1 januari 2016 och att ambitionshöjningen slår igenom från och med 1 januari 2018.

 

Reaktionen från marknaden har såhär långt var att vi såg en uppgång dagen före beslutet, men väl det förväntade beslutet togs blev det ingen ytterligare reaktion.

 

För mer stabila uppångar behöver vi sannolikt komma in i 2016. Det finns då all anledning att fundera på bindningar eftersom den ökade kvotplikten kommer att beta av överskottet samtidigt som det just nu tas få beslut om nya parker.

 

 

     www.neasenergy.se