Vindpark Vänern

 

Invigning av Vindpark Vänern

Vindpark Vänern belägen på Gässlingegrundet i Vänern är på flera sätt ett unikt projekt som den första offshoreparken   i en insjö.Unikt också som ett samarbete mellan kommunala verksamheter, privata företag samt ideella föreningar. Den ekonomiska föreningen Gässlingen driver ett verk i kooperativ form där privatpersoner äger andelar.

Tillståndsprocessen drogs igång 2003 och hösten 2009 kunde de tio stora 3MW vindkraftverken börja leverera el. Verken producerar 90 GWh  grön, miljövänlig el, vilket motsvarar hushållsströmmen för 26 000 normalastora villor.
Läs mer om Vindpark Vänern här 

Filmen
Charles Jansson, medlem i Värmlands Energi & Vindkraftförening(lokalförening i SERO) har under flera år med sin kamera följt arbetet med vindparkens framväxt och nu kan du köpa filmen - en perfekt julklapp. 

En DVD-skiva kostar 100 kronor och betalningen sätter du in på PG 191 15 22-9. Skicka också ett mail eller ring till Charles Jansson som handhar din beställning. E-mail. charles.jansson@glocalnet.net, Tel. 070 278 83 02.