Om SERO          2018-05-25
           
           
    About SERO  
    Bankgironummer  
    Bli medlem Ansökan om medlemskap
    Debattartiklar  
      Energifakta SERO arbetar för att sprida energifakta, bland annat genom seminarier.
    Hedersmedlemmar  
    SERO:s klubba  
    Logotyper  
      Nytt avtal om elförsäljning  
      Nya i styrelsen 2016  
    Om hemsidan Läs mer om hemsidan
    Ordföranden sedan Förteckning över föreningens alla ordföranden sedan
    Organisationsnummer Se vårt organisationsnummer
    Postadress Se adressen till vår postbox
    Pressbilder  
          Föreningen plusgironummer
    SERO granskar  
    SEROS:s Energi- o miljöpris SERO:s Energi- och Miljöpris
    SERO och EU    
     - EREF  
       - EU projekt  
       - New Energy Forum New Energy Forum 2016
    Stadgar SERO:s stadgar, antagna 21 mars 2015
    Styrelse Styrelsen och övriga förtroendevalda
    Syfte Syftet med Svenska SERO
      Ursprungsgarantier  
      Vision SEROs program för 100 % förnybar energi i Sverige.
    Årsmöte 2015 ???
    Årsmöte 2016 Karlstad 22 - 23 april 2016 
    Årsmöte 2017 Ullared 10 - 11 maj 2017
    Årsmöte 2018 Ullared 22 - 23 maj 2018